Të nderuar,

Në përputhje me zhvillimin e ngjarjeve lidhur me pandeminë me virusin COVID 19,Shoqata e specialistëve të kirurgjisë orale pranë SHSM-së dhe Shoqatës së Implantologëve Shqiptarë në Maqedoni, në mbledhjen e mbajtur me 23.03.2020 si dhe në konsultim me Asociacionin Europian të Implantologëve, vendosën që Kongresi I ardhshëm I kirurgjisë orale dhe implantologjisë I caktuar me datën 28-30 Maj, në Shkup, të shtyhet në afat të pacaktuar.

Përshkak se zhvillimi I ngjarjeve nuk mund të parashikohet, është e pahijshme të caktohen data për  realizimin e e eventit në të ardhmen.  Për këtë arsye në konsultim me Odën e Stomatologëve në Maqedoni ky manifestim do të shtyhet, ndërsa për caktimin e të njëjtit do të jeni të informuar paraprakisht.

Kushtet e jashtëzakonshme, janë diçka që të gjithë duhet tju përshtatemi, ashtu që besojmë edhe se afatet e reja nga Oda e Stomatologjisë do të jenë fleksibile.

Aktivitetet lidhur me Kongresin ndërpriten që nga shpallja e Pandemisë, që do të thotë të gjithë ligjeruesit dhe abstraktet  e pjesëmarrësve do të presin datë të re dhe do të jenë valide edhe në afatin e ricaktuar.

Ju dëshirojmë shëndet!

Për të rejat do të informoheni me kohë!

Me respekt, 

Gordana Apostolova
Kryetare e SHSM – Shoqata e kirurgëve oral të Maqdonisë

Fisnik Kasapi
Kryetar i SHSSHM – Shoqata e implantologëve Shqiptar të Maqedonisë

Për Kongresin

Ne besojmë thellë se ky, deri tani takimi më i madh i kirurgëve oralë dhe implantologëve në Maqedoni, me pjesëmarrjen e paralajmëruar të emrave më të mire evropianë në një vend, do të ketë një rëndësi të madhe për të gjithë rajonin.

Lokacioni i Kongresit

Nga 28 deri më 30 maj në hotelin Double Tree by Hilton në Shkup

Temat kryesore

Temat e paralajmëruara të Kongresit janë: Kirurgjia orale, Patologjia dhe Radiologjia, Implantologjia dhe Kirurgjia Regjeneruese, Protetika mbi implante, Estetika Periorale dhe tema të përgjithshme.

Resenie-15

Abstraktet dhe poster prezentimet

Dorëzimi i abstrakteve ndiqet në formë elektronike në faqen e internetit.

Regjistrimi

I ftojmë pjesëmarësit për regjistrim sa më të shpejtë që të përfitojnë nga benefitet e regjistrimit të hershëm.

Lokacioni i Kongresit

Nga 28 deri më 30 maj në hotelin Double Tree by Hilton në Shkup