Për Kongresin

Ne besojmë thellë se ky, deri tani takimi më i madh i kirurgëve oralë dhe implantologëve në Maqedoni, me pjesëmarrjen e paralajmëruar të emrave më të mire evropianë në një vend, do të ketë një rëndësi të madhe për të gjithë rajonin.

Lokacioni i Kongresit

Nga 28 deri më 30 maj në hotelin Double Tree by Hilton në Shkup

Temat kryesore

Temat e paralajmëruara të Kongresit janë: Kirurgjia orale, Patologjia dhe Radiologjia, Implantologjia dhe Kirurgjia Regjeneruese, Protetika mbi implante, Estetika Periorale dhe tema të përgjithshme.

Resenie-15

Abstraktet dhe poster prezentimet

Dorëzimi i abstrakteve ndiqet në formë elektronike në faqen e internetit.

Regjistrimi

I ftojmë pjesëmarësit për regjistrim sa më të shpejtë që të përfitojnë nga benefitet e regjistrimit të hershëm.

Lokacioni i Kongresit

Nga 28 deri më 30 maj në hotelin Double Tree by Hilton në Shkup