Dorëzimi abstrakt është i mbyllur.

Faleminderit për interesimin tuaj.

Të gjithë kolegët që kanë paraqitur abstrakte për kongresin e ardhshëm do të njoftohen në adresat e postës elektronike për pranimin ose refuzimin e punimit të tyre.