Prof Dr. Detlef Hildebran, Berlin. Germany
Prof Dr. Detlef Hildebran, Berlin. Germany

Dr. Detlef Hildebran was born in 1962 in Wetter / Ruhr . He graduated on Albert-Ludwigs-University of Freiburg in 1992. In 1993 he worked as an assistant at the Prosthetic Polyclinic at the Faculty of Dentistry at Albert-Ludwigs University in Freiburg. In 1995 he defended his doctoral dissertation and until 1997 worked as an assistant professor at the Albert-Ludwigs-University of Freiburg. From 1997-2005 he is the Head of the Department of Implantology and Special Prosthetics, Department of Oral and Maxillofacial Surgery / Plastic Surgery at . Campus Virchow Clinic. Since 1998 he works in his own private dental office in Berlin – Zoo with a focus on aesthetics, implantology, periodontology and microstomatology. Shows particular interest in navigation and robotics.

Since 2003 he is a Certified Oral Implant Educator for APW, BDIZ EDI and DGI.

Since 2006 he is a member of the Board of Directors of BDIZ EDI, and since 2007 he is General Secretary of BDIZ EDI.

Active member of: DGZMK, BDIZ EDI, DGI, DGZPW, DGP, DGAZ, EAO, AO

D-r. Erion Çerekja, Tirana, Albanija
D-r. Erion Çerekja, Tirana, Albanija

PAST, PRESENT ANT FUTURE OF DYNAMIC SURGERY

 

EDUCATION: 1997 – 2002, DDS, Dentistry, Hacettepe University, Ankara, Turkey

Dentistry Department, Faculty of Dentistry

2002 – 2004- Research Assistant, Ankara University, Ankara, Turkey

Oral and Maxillofacial Surgery Department, Faculty of Dentistry

2004 – 2009- Ph.D., Doctorate Degree in Orthodontics, Marmara University, Istanbul, Turkey

Orthodontics Department, Faculty of Dentistry

2004 – 2009, Specialist in Orthodontics, Marmara University, Istanbul, Turkey

Orthodontics Department, Faculty of Dentistry

2009 – 2011, MBA, Organization & Management of Health Services Institutions

Universita Cattolica“Nostra Signora Del Buon Consiglio”/Tirana Albania –

Universita Cattolica Del Sacro Cuore/Roma, Italy

2011 – 2014, M. Sc. Master of National Security and Defense

Academy of Defense “Spiro Moisiu” Tirana, Albania

2016 – 2017, Political Studies Program

Albanian School of Political Studies, Tirana, Albania

2017 – …. M. Sc. Master in EU Business Law

Faculty of Law, Tirana University, Tirana, Albania

MEMBERSHIPS:

January  2016 – Date Member of Re-licensing Committee Order of Dentists of Albania October

2015 – Date Head of International Relations  Order of Dentists of Albania October

2015 – Date Editor in Chief, Periodic Journal Order of Dentists of Albania January

2015 – Date Chairman Albanian Turkish Business Council January

2013 – Date Representative in Turkey Tirana Chamber of Commerce and Industry July

2012 – 2016 Vice President of Governors Board SOS Children’s Villages Albania

July 2010 – July 2012 Member of Governors Board SOS Children’s Villages Albania

Assoc. Professor. Cristian Dinu, Cluj-Napoca, Romania
Assoc. Professor. Cristian Dinu, Cluj-Napoca, Romania

HARD AND SOFT TISSUE AUGMANTATION IN ALVEOLAR RIDGE DEICIENCIES

 

Assoc. Professor, MD, DMD, MSc, PhD, Consultant in Oral and Maxillofacial Surgery, University of Medicine and Pharmacy „Iuliu Hatieganu” Cluj-Napoca, Romania.

Founder of Med Artis Dent – private Clinic with activity based on oral implantology, esthetic dentistry and periodontology.

Extensively lectures in several national and international congresses of Oral and Maxillofacial Surgery and Oral Implantology.

Research member in 14 european and national scientific projects.

More than fifteen years of expertise in the field of oral implantology.

Received several prizes in national and international scientific events.

Author and co-author of more than 80 papers in national and international journals. Co-author of 8 speciality books.

General Secretary of the Romanian Society of Oral and Maxillofacial Surgery, Member of European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery, International Association of Oral and Maxillofacial Surgery, Arbeitsgruppe fur Ostheosynthesefragen AOCMF, International Team for Implantology, etc.

Christian Berger, Oral Surgeon, Kempten/Germany
Christian Berger, Oral Surgeon, Kempten/Germany

President of the European Association of Dental Implantologists (BDIZ EDI)

President of the Bavarian Dental Chamber

Christian Berger was born in Kempten/Germany in 1957. Prior to becoming a dentist, he successfully completed the apprenticeship of a dental technician. He studied dentistry at the universities of Heidelberg, Antwerp and London to gain full academic qualification in 1984. In 1989 he received his degree as Dentist of Oral Surgery from the University of Heidelberg’s Department of Oral and Maxillofacial Surgery. Since 1989 he runs his own dental practice in Kempten/Germany. His special interests are focussed on dental surgery, periodontology and aesthetics. Christian Berger was appointed certified expert witness in implantology, oral surgery, periodontology and prosthodontics of the Bavarian Dental Chamber and serves as instructor at their Science and Practice Academy in Munich/Germany. Since 2002 he is vice president of the Bavarian Dental Chamber and 2006 he was appointed head of the department of postgraduate education thereto. He has been serving as the vice president of the European Dental Association. Since 2005 he is president of the European Association of Dental Implantologists (BDIZ EDI). Christian Berger has published numerous articles and papers on prosthodontics, implantology and restorative dentistry in national and international journals. He has also been invited as lecturer for various national and international conferences and training programs and at the University of California, Los Angeles (UCLA).

Dr. Kleanthis Manolakis, PhD, Selanik, Greqi
Dr. Kleanthis Manolakis, PhD, Selanik, Greqi

VENDOSJA KIRURGJIKALE E IMPLANTIT NË MJEDIS VIRTUEL – NJOHJE ME MODELIN E RRI

Dr. Kleanthis Manolakis lindi në Selanik, Greqi.

Ai u diplomua në Shkollën e Stomatologjisë, Albert-Ludwigs-University Freiburg, Gjermani në 1989. Ai gjithashtu përfundoi tezën e tij në të njëjtin universitet ku dhe iu dha grada doktor shkencemë 1991.

U trajnua në protetikë fikse dhe implantologji dentare në Qendrën e Mjekësisë Stomatologjike, Departamenti i Protetikës dhe i Kirurgjisë Orale, Universiteti i Cyrihut, Zvicër (1993-1995).

Që nga 1995 ai vepron në klinikë private të specializuar në estetikë dhe implante dentare në Selanik, Greqi.

Anëtar themelues dhe që nga 2012 Arkëtari i Akademisë Helenike të Stomatologjisë Estetike. Kryetar shtetëror për Shoqërinë Evropiane të Stomatologjisë Kozmetike. Drejtor i kursit dhe instruktor për kurse ndërkombëtare të trajnimit.

 

Assoc.Prof. Mustafa Ramazanoglu, Stamboll, Turqi
Assoc.Prof. Mustafa Ramazanoglu, Stamboll, Turqi

ARTI I IMPLANTEVE TË VENDOSURA NË KËND

Mustafa Ramazanoglu u diplomua në Fakultetin e Stomatologjisë të Universitetit Marmara në 2001 dhe u regjistrua në programin pasuniversitar në Departamentin e Kirurgjisë Orale dhe Maksillofaciale, Fakulteti i Stomatologjisë Universitare të Stambollit, ku ai fitoi gradën Doktor Shkence në vitin 2008. Studiues vizitor në Spitalin Charite Campus Virchow, Klinika dhe Poliklinika për Kirurgji Orale & Maksillofaciale dhe Kirurgji plastike, Navigacion Klinik dhe Robotikë dhe Departamenti i Kirurgjisë Orale dhe Maksillofaciale, Universiteti i Erlangen në 2004 dhe 2008. Ai u bë profesor i asociuar i Departamentit të Kirurgjisë Orale dhe Maksillofaciale, Universiteti i Stambollit në 2013. Mori çmimin për prezantimin më të mirë poster në takimin vjetor të Shoqatës së Kirurgjisë Orale dhe Maksillofaciale në Antalia (2012), çmimin e udhëtimit për prezantimin e posterit në takimin vjetor Shoqata Evropiane e Osseointegrimit në Kopenhagë (2012) dhe çmimin për posterin më të mirë në Konferencë Ndërkombëtare për Shëndetin Oral dhe Dental në Las Vegas (2013). Ai ka qenë autor ose bashkëautor në artikuj origjinal, punime shqyrtuese dhe kapituj librash në lidhje me implantologjinë dhe qelizat burimore të dhëmbëve. Fusha e tij kryesore e hulumtimit është përqendruar në bazën biologjike të oseointegrimit, inxhinierinë e indeve të eshtrave kraniofacial, biomaterialet dhe qelizat burimore. Interesat klinike të tij qëndrojnë kryesisht në fushën e ngarkimit të menjëhershëm dhe funksionimin e implanteve.

Prof. Ivan Tushek, Ph.D., Universiteti i Novi Sad, Vojvodina, Serbi
Prof. Ivan Tushek, Ph.D., Universiteti i Novi Sad, Vojvodina, Serbi

FRAKTURA MANDIBULARE –  SFIDA PËR PEDODONTIN

Universiteti i Novi Sadit, Fakulteti i Mjekësisë, Klinika e Stomatologjisë, Vojvodinë, Serbi

Profesor në Fakultetin e Mjekësisë në Novi Sad, Klinika e Stomatologjisë me 35 vjet përvojë në Klinikën e Stomatologjisë Pediatrike dhe Parandaluese, ku ka 20 vjet që punon si specialist. Ai e mori doktoratën në vitin 2009 në të njëjtin fakultet. Ka botuar 9 punime shkencore në revista përkatëse në 10 vitet e fundit.
Si pjesëmarrës në tubimet vendase dhe ndërkombëtare ai ka paraqitur 70 punime shkencore. Është Profesor Vizitor në Fakultetin e Osijekut dhe mentor i më shumë se 30 punimeve të posadiplomuarve dhe specializanteve e doktorantëve. Ai është një recensues i kolegëve në 5 revista vendase dhe të huaja dhe autor i dy teksteve universitare. Prof.Ivan është anëtar i Dhomës Dentare të Serbisë.

Elaine H. Berkowitz, DMD, Pittsburgh, USA
Elaine H. Berkowitz, DMD, Pittsburgh, USA

STOMATOLOGJIA IMPLANTARE NGA KËNDVËSHTRIMI I DENTISTIT TË PËRGJITHSHËM

Lindur: Pittsburgh, 1 maj 1944
ARSIMI

 • Universiteti Shtetëror i Ohios, Kolegji i Stomatologjisë, Rezidencë në Praktikën e Përgjithshme, 1986-1987
 • Universiteti i Pittsburgh, Shkolla e Mjekësisë Stomatologjike, DMD, 1981-1986
 • Universiteti i Pittsburgh, Arsimi Profesional, BS, 1969-1980
 • Kursi për çertifikim të Asistentit dentar, 1962

Çertifikimi

 • Universiteti i Karolinës së Veriut, Punëtori e Trajnuesve të Mësuesve në asistencën e dhëmbëve, 1966
 • Shoqata Amerikane e Asistentëve të Dhëmbëve, 1963

ORGANIZATAT PROFESIONALE

 • Shoqata Amerikane e Dhëmbëve, 1986-sot
 • Shoqata e Kirurgëve Ushtarakë të SH.B.A.-së, Anëtare e përhershme që nga viti 1987
 • Akademia e Stomatologjisë së Përgjithshme, 1988-1992
 • Akademia e Kërkimit Dental, 1986-1987
 • Misioni Botëror i Shëndetit, 1988-aktual (Sekretar, 1989)
 • PADIT (Ekipi i Identifikimit Dental i PA), 1991-1996
 • Shoqata e Oficerëve Rezervë Anëtare që nga viti 1987 (President, 1994-1995; Kryetar ROTC, 1996-aktual)
 • Urdhri Ushtarak i Luftërave Botërore, Anëtare që nga viti 1992 (Kryetari ROTC, 1999)
 • Legjioni Amerikan, Anëtare që nga 2013

PËRVOJA  AKADEMIKE

 • Universiteti i Prishtinës (Kosovë), Lektore, 2007, 2010-2011
 • Ligjëruese plenare, Shoqëria Japoneze e Gerontologjisë, 2009
 • Universiteti Shtetëror i Ohio, Shkolla e Stomatologjisë, Ligjërues Vizitor, Departamenti i Stomatologjisë në Komunitet, 1990-2006
 • Mësuese, Asistente dentare (kursi i zgjeruar i përgjegjësisë), Karriera shëndetësore, mjekësore, Bordi i Edukimit në Pittsburgh, 1971-1981
 • Instruktore, Asistentë dentar, Qendra e Mësimit të Aftësive Connelly (me kohë të pjesshme), 1975-1978
 • Instruktore, Asistentë dentar, Programi i fuqisë punëtore (me kohë të pjesshme), 1970-1971
 • Shkroi Kurrikulën Ndihmuese të Dhëmbëve për Bordin e Edukimit në Pittsburgh, 1975
 • Shkroi kurrikulën e asistencës dentare për një shkollë private për ndihmëse dentare, 1969

ÇMIMET

 • 2015 Doctor Honoras Causa, Universiteti i Prizrenit
 • 2016 Kampione e Perkujdesjes, Qendra Mjekësore e Universitetit të Pittsburgh

 

Prof Curd M.L. Bollen, Hollandë
Prof Curd M.L. Bollen, Hollandë

A JANË TË VLEFSHME REALISHT IMPLANTET NGA ZIRKONI NË STOMATOLOGJI?

Dr. Bollen lindi në 1969 në Belgjikë dhe u diplomua në 1992 si dentist (DDS) në Universitetin Katolik Leuven (Belgjikë). Në vitin 1996 ai mori doktoraturën e tij në tezën: “Dezinfektimi i plotë i gojës dhe zbutja e sipërfaqes së fortë zvogëlojnë ngarkesën subgingivale bakteriale”.  Një vit më vonë mbaroi studimet e larta në periodontologji dhe implantologji nën mbikëqyrjen e prof. dr. D. van Steenberghe. Në vitin 2016 ai u bë MClinDent në stomatologji estetike dhe restauruese (Universiteti i Pacifikut, SH.B.A.).

Dr. Bollen botoi më shumë se 35 artikuj shkencorë në revista dentare ndërkombëtare dhe ishte autor / bashkautor i 8 librave / kapitujve në libra. Ai është kryeredaktor i Gazetës së Shëndetit Dental, Çrregullimet dhe  terapia orale dhe redaktor i 10 revistave të tjera në internet.

Dikur, ai ishte aktiv si këshilltar dhe studiues në universitete të ndryshme: Leuven dhe Liège në Belgjikë, Nijmegen në Hollandë, Bon dhe Dzyeldorf në Gjermani. Në universitetin e fundit ai ishte profesor asistent klinik (2010-2012). Kohët e fundit, ai ishte profesor i asociuar në universitetin e Manchester (UK) (2017-2018).

Momentalisht ai është udhëheqës opinionit për kompanitë Z-Systems, TRI dhe NobelBiocare. Curd Bollen drejton një klinikë dentare shumë-disiplinore në Hollandë, ku aktivitetet e tij profesionale janë të kufizuara në periodontologji, implantologji dhe halitozë. Tema kryesore e tij kërkimore janë implantet dentare nga qeramika. Në fakt, ai është duke bërë një studim klinik mbi NobelPearl, dhënë nga kompania NobelBiocare.

Që nga viti 2018 është anëtar i bordit dhe anëtar i komitetit shkencor të Shoqatës Evropiane për Implantologji Qeramike (ESCI).

Asoc. Prof. Snjezana Pohl, Rijekë, Kroaci
Asoc. Prof. Snjezana Pohl, Rijekë, Kroaci

QASJA “ROBIN HOOD” NË PLANIFIKIM E INDEVE TË FORTA

Snjezana Pohl është njëkohësisht edhe doktor i mjekësisë njerëzore dhe asaj dentare. Ajo është specialiste e kirurgjisë orale dhe specialiste e çertifikuar nga EDA për periodontologji dhe implantologji.

Aktualisht ajo është pronare e përbashkët dhe drejtuese e Departamentit për Kirurgji Orale në një klinikë private (Rident). E caktuar si profesoreshë ndihmëse, ajo përveç kësaj jep ligjërata në Departamentin e Mjekësisë Orale dhe Periodontologjisë në Shkollën e Mjekësisë dentare të Universitetit të Rijekës.

Në vitin 2015 ajo u bë eksperte e DentalXP dhe pedagoge në takimet e tyre në mbarë botën.

Si një lektore aktive në fushat e implantologjisë dhe periodontologjisë ajo nënvizon rëndësinë e teknikave minimale invazive sidomos në një metodologji gjithëpërfshirëse të trajtimit të bazuar në Ruajtjen e indeve siç janë terapitë e nxjerrjes së pjesshme, përdorimi i indeve autogjene, Osseodensifikimi dhe të tjerat.

Prof. Dott. Angelo Cardarelli,, Milano, Itali
Prof. Dott. Angelo Cardarelli,, Milano, Itali

TEKNIKA INVAZIVE MINIMALE PËR REHABILITIMIN E NOFULLAVE ATROFIKE ME NUMËR TË REDUKTUAR TË IMPLANTEVE

U diplomua me dallim të lartë në Stomatologji dhe Protetikë Dentare në Universitetin e L’Aquila në vitin 2007. Specializuar në Kirurgji Orale në Universitetin “Sapienza” të Romës në 2010. Ai është një Profesor i Rregullt dhe mësues në Universitetin San Raffaele në Milano. Ai është një Këshilltar Shkencor i Klinikës Stomatologjike në Departamentin e IRCCS San Raffaele në Milano (Dekan Prof. E. Gherlone). Ai punon në Milano dhe Isernia, ku praktikon Implantoprotetikë dhe Kirurgji Orale. Autor i shumë botimeve, Kryetar në Kongreset Kombëtare të Implantologjisë dhe Kirurgjisë Orale. Anëtar i Shoqatës San Raffaele Implant, SIMO (Società Italiana Maxillo Odontostomatologica) dhe anëtar i IAO (Akademia Italiane e Oseointegrimit).

Prof. Stefan Fickl, Wuerzburg, Gjermani
Prof. Stefan Fickl, Wuerzburg, Gjermani

PROTOKOLLET E BASHKËKOHORE PËR RESTAURIMET IMPLANTARE NË ZONËN ESTETIKE

2003 Përfundoi në Universitetin Erlangen, Gjermani

2004 Teza e Doktoraturës

2004-2007 Edukim Pasuniversitar në Periodontologji dhe Stomatologji Implantare në Institutin e Periodontologjisë dhe Implantologjisë (IPI), Mynih, Gjermani

2007-2009 Asistent Profesor në Departamentin e Periodontologjisë dhe Stomatologjisë Implantare (Kryetar: Dr. Dennis Tarnow) në Universitetin e Nju Jorkut, New York, Shtetet e Bashkuara

Që nga viti 2009 Profesor i Asociuar në Departamentin e Periodontologjisë, Universiteti i Wuerzburg, Gjermani

2011 Bursist i pavarur (Privat-Dozent) dhe Venia legendi

Dr. Fickl është pjesë e bordit redaktues të revistave të ndryshme dentare, folës ndërkombëtar në fushën e Periodontologjisë dhe Stomatologjisë Implantare dhe autor i më shumë se 50 botimeve dhe kapitujve të librave.