Ndërsa periudha e dorëzimit abstrakt është zgjatur, periudha e pagesës (regjistrimit) të parakohshme të pjesëmarrësve do të shtrihet në 31.03.2020.
Me pagesa të parakohshme bëheni një fitues i mundshëm i dy kartave për darkën.
DITËS!

 

 

Lloji i pjesmarjes

Regjistrimi

 

Deri më 15.03.2020

Regjistrimi

 

Deri më 01.05.2020

Regjistrimi

 

Pas 01.05.2020

Anëtarë të SHSM-SHKOM, SHSSHM-SHISHM, EDI of Macedonia ( me vërtetim për pagesë të anëtarësimit për vitin 2020) 55 EUR/
3.380 den
70 EUR/
4.300 den
95 EUR/
5.840 den
Pjesëmarës të cilët nuk janë anëtarë të Shoqatave 80 EUR/
4.920 den
100 EUR/
6.150 den
125 EUR/
7.690 den
*Specializant, student dhe shoqërues të tjerë 30 EUR/
1.850 den
50 EUR/
3.080 den
60 EUR/
3.690 den

ЦЕНИТЕ СЕ СО ВКЛУЧЕН ДДВ 18%

Pjesëmarësit të cilët do të paguajnë kotizimin e hershëm do të jenë fitues potencial në lojën shpërblyese për 2(dy) kartela për darken solemne.

ME KOTIZIMIN KENI TЁ PЁRFSHIRЁ

Komplet materialet e kongresit

Pjesmarje nё hapjen solemne

Pjesmarje nё tё gjitha sesionet shkencore

ID kartelё

Qasje në hapёsirёn e ekspozitёs

Certifikatë me pikёt e aprovuara

VINI RE:

*Pjesëmarësit të cilët kanë bërë pagesën nga ky grup, do të ju lejohet pjesëmarje në të gjitha ngjarjet e Kongresit, nuk u takon materiali i kongresit, por do të marrin certifikatë për pjesëmarje.

PJESЁMARЁSIT TЁ CILЁT KANЁ PAGUAR KOTIZIMIN, DO TЁ PAGUAJNЁ NGA 20€ PЁR PERSON PЁR PJESЁMARJE NЁ DARKЁN SOLEMNE

TЁ GJITHЁ VIZITORЁT E TJERЁ, TЁ CILЁT NUK E KANЁ TЁ PAGUAR KOTIZIMIN,  PЁR PJESЁMARJE NЁ DARKЁN SOLEMNE DO TЁ PAGUAJNЁ NGA 30€ PЁR PERSON

Pjesëmarësit të cilët do të paguajnë kotizimin e hershëm do të jenë fitues potencial në lojën shpërblyese për 2(dy) kartela për darken solemne.

**TЁ GJITHA PAGESAT DUHET TЁ KRYHEN PARA SE TE FILLOJЁ KONGRESI OSE DARKA SOLEMNE!!!

 

Pagesat mund të kryhen në këtë xhiro llogari:

Global Net ADV

Xhiro llogaria:200-0031649772-96, Stopanska Banka AD Skopje

Qëllimi i pagesës: “Regjistrimi per kongresin e 2-të EDIMPLANT-2020”