За Конгресот

Длабоко веруваме дека овој, досега најголем собир на оралните хирурзи и имплантолози во Македонија, со најавено учеството на врвни европски имиња на едно место, ќе има голема важност за целиот регион.

Локација на Конгресот

Oд 28 до 30 мај во хотелот DoubleTree by Hilton во Скопје

Главни теми

Најавени теми на Конгресот се: Орална хирургија, патологија и радиологија, Имплантологија и регенеративна хирургија, Протетика над импланти, Периорална естетика и oпшти теми.

Resenie-15

Абстракти и постери

Поднесувањето на апстрактите е со следење на електронската форма на веб страната.

Регистрација

Ги повикуваме учесниците рано да се регистрираат за да ги искористат поволностите за рана регистрација.

Локација на конгресот

Конгресот ќе се одржи од 28 до 30 мај во хотелот DoubleTree by Hilton во Скопје