Поднесувањето апстракти е затворено.

Ви благодариме за интересот.

Сите колеги кои поднесоа апстракти за претстојниот конгрес ќе бидат известени на доставените меил адреси за прифаќање или одбивање на нивниот труд.