СМЕСТУВАЊЕ

Цените за сместување во хотелите, за време на конгресот се следни:

ХОТЕЛ ВИД НА СОБА ЦЕНА за

2 НОЌЕВАЊА/

со доручек/

ПО ЛИЦЕ

DoubleTree

by Hilton

Еднокреветна 90 EUR
Двокреветна 75 EUR
Holiday INN Еднокреветна 80 EUR
Двокреветна 60 EUR
OPERA HOUSE Еднокреветна 60 EUR
Двокреветна 50 EUR

Во сите хотели е можно сместување и во повеќекреветни соби.

ОТКАЖУВАЊЕ НА СМЕСТУВАЊЕ

  • За откажано сместување ДО 20.04.2020, средствата ќе се рефундираат во целост, намалени за банкарските трошоци.
  • За откажано сместување ДО 10.05.2020, средствата ќе се рефундираат до 50% од уплатените средства, намалени за банкарските трошоци.
  • За откажано сместување ПОСЛЕ 10.05.2020, НЕ СЛЕДУВА РЕФУНДАЦИЈА НА УПЛАТЕНИТЕ СРЕДСТВА.

НАПОМЕНА: ПЛАЌАЊЕТО ЗА СМЕСТУВАЊЕ МОРА ДА БИДЕ ИЗВРШЕНО МИНИМУМ 7 ДЕНА ПРЕД КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГАТА.

За сите информации и детали за регистрација, сместување, превоз, техничка и логистичка поддршка, ве молиме обратете се до агенцијата:

“Глобал Нет Адв

мобилен: 071/317377 и/или 070/392-638

Е-маил:  globalnetadv@globalnetadv.mkи globalneta@gmail.com